PROJEKTAI

Vykdomi projektai

Įvykdyti projektai

Vasaros stovyklos mokiniams

Vasaros stovyklos, kuriose partnerio teisėmis dalyvauja ir mūsų mokykla.

Įvykdyti projektai

Projektai, kuriuos jau įgyvendinome!

Auginkime mokyklą!

Šis projektas skirtas mokytojų kvalifikacijos tobulinimui užsienyje organizuojamuose Valdorfo pedagogikos seminaruose, siekiant užtikrinti ir gerinti ugdymo kokybę 9–12 klasėse.

Valdorfo pedagogikos Lietuvoje koncepcijos diegimas ir plėtra bendrojo lavinimo mokyklose

Projektas skirtas mokytojų kvalifikacijai kelti ir metodinei medžiagai parengti.

Vieno kvadratinio metro sodininkavimas

Viename metre irgi gali būti daržas!

Namukai paukšteliams, namukai vaikeliams

Mums rūpi, kad ir paukšteliai saugiai gyventų!

Lietuvai ir man

Aš myliu mano Lietuvą!