ĮVYKDYTI PROJEKTAI

Valdorfo pedagogikos Lietuvoje koncepcijos diegimas ir plėtra bendrojo lavinimo mokyklose

Projektas skirtas mokytojų kvalifikacijai kelti ir metodinei medžiagai parengti.

Šachmatų klasė netradicinėje erdvėje

Šachmatais mes žaidžiame ir lauke!

Vieno kvadratinio metro sodininkavimas

Viename metre irgi gali būti daržas!

Namukai paukšteliams, namukai vaikeliams

Mums rūpi, kad ir paukšteliai saugiai gyventų!

Lietuvai ir man

Aš myliu mano Lietuvą!