UGDYMAS KARJERAI

Ugdymą karjerai ir profesinį informavimą mokykloje vykdo klasių mokytojai, dalykų mokytojai ir bibliotekininkė Kristina Andrašiūtė, kuri yra sertifikuota Jaunimo informavimo taško specialistė.

Ugdymo karjerai programa

Ugdymo karjerai veiklos planas (prisijunkite ir pildykite)!

Naudingos nuorodos: