APIE MUS

Kauno Valdorfo mokykla yra nevalstybinė bendrojo lavinimo mokykla, ugdymą grindžianti Valdorfo pedagogikos sistema.

Vizija – visas bendrojo lavinimo pakopas apimanti Valdorfo mokykla, kurioje nuolat ugdo(si) mokytojai, vaikai ir tėvai.

Misija – kurti aplinką, kurioje Valdorfo pedagogikos pagrindu ugdosi savimi ir savo gebėjimais pasitikintis vaikas – aiškiai mąstantis, turintis jautrią širdį ir stiprią valią.

Ugdymo tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams augti harmoningoms, laisvoms ir atsakingoms asmenybėms, mokant(is) pagal Valdorfo pedagogikai pritaikytas Bendrąsias programas.

Kauno Valdorfo mokykla priklauso didelei Valdorfo mokyklų šeimai, vienijančiai 1080 mokyklas visame pasaulyje (2016 m. duomenimis) bei Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijai.Lietuvoje Valdorfo mokyklos veiklą reglamentuoja Netradicinio ugdymo koncepcija, Valdorfo pedagogikos koncepcija.

Valdorfo mokyklos idėjos įgyvendinimas Kaune prasidėjo 1996 m. Šančių vid. mokykloje susibūrus pirmosioms Valdorfo  klasėms.Vėliau Valdorfo klasės keliavo per kitas Kauno miesto mokyklas, kol 2010 m. buvo įsteigta nepriklausoma Kauno Valdorfo mokykla, kurioje buvo 1-5 klasės bei dvi darželio grupės.

2016 m. rugsėjį 1-11 klasėse mokslo metus pradėjo beveik 190 mokinių bei 40 darželinukų.

Institucijos grupė – bendrojo lavinimo mokykla ir darželis.

Organizacijos tipas – viešoji įstaiga.

Mokyklos priklausomybės tipas – nevalstybinė mokykla.

Mokyklos steigėjai – privatūs asmenys: mokinių tėvai, mokytojai.

Ugdymo tipas – netradicinis

Pedagogikos pagrindas – Valdorfo pedagogika.

Vardo naudojimas – pagal licenziją, išduotą Laisvų Valdorfo mokyklų sąjungos (Bund der Freiein Waldorfschulen).

Mokykla registruota adresu – Aldonos g. 13/ Aukuro g. 19, Kaunas.

Mokyklos buveinės adresas – Šiaurės pr. 11, Kaunas.

El. paštasinfo@valdorfas.org

Ugdymosi kalba – lietuvių.

Narystė – Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos (LVaMA) steigėja ir narė.

Mokykla turi savo atributiką: logotipą, vėliavą, herbą, dainą.

Struktūra ir valdymas

Mokyklos dalininkai
Mokyklos taryba (4 mokytojų kolegijos atstovai ir 4 tėvelių atstovai)

Administracija (mokyklos vadovas, vadovo pavaduotojai ugdymui, vadovo pavaduotojas ūkiui,  ūkio dalies vedėjas,virtuvės vedėjas)
Mokytojų kolegija (visi mokytojai, ikimokyklinių-priešmokyklinių grupių auklėtojai, pagalbos mokiniui specialistai)
Mokyklos ūkio darbuotojai
Mokyklos virtuvės darbuotojai

Darbo grupės:

  • Mokesčio už mokslą grupė
  • Viešinimo grupė
  • Plėtros grupė
  • Finansų grupė
  • Architektų grupė

Mokytojai

Administracija

Vilma Šlentnerienė

Mokyklos vadovė

Eglė Kriaučiūnienė

Vadovo pavaduotoja ugdymui, IKT koordinatorė

Kristina Pačėsienė

Vadovo pavaduotoja ugdymui

Mokytojams prašome rašyti bendru paštu info@valdorfas.org

Arba skambinkite telefonu 8-613-22011

Klasių mokytojai

Mindaugas Jukna

1 klasės mokytojas

Rima Šniraitė

1 klasės mokytoja

Dijana Bobinienė

2 klasės mokytoja

Rūta Petrikaitė

2 klasės mokytojos padėjėja

Jurgita Zokaitytė

3 klasės mokytoja

Mindaugas Kilda

3 klasės mokytojas

Ramunė Smailienė

4 klasės mokytoja

Eglė Palivonienė

5 klasės mokytoja

Aistė Leonavičienė

5 klasės mokytoja

Jurgita Bujanauskienė

6 klasės mokytoja

Tomas Puzeris

6 klasės mokytojas

Rima Rimkuvienė

7 klasės mokytoja

Karolis Zimblys

8 klasės mokytojas

Ieva Zokaitienė

9 klasės mokytoja

Kristina Pačėsienė

10 klasės mokytoja

Ieva Lideikytė-Milaknienė

11 klasės mokytoja

Miglena Perminienė

12 klasės mokytoja

Dalykų mokytojai

Erika Jarienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Dalia Dastikienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Tomas Puzeris

Matematikos, kūno kultūros, technologijų mokytojas

Tomas Kmieliauskas

Fizikos mokytojas

Tatjana Jarašauskienė

Geografijos mokytoja

Giedrius Balčiūnas

Muzikinio instrumentavimo mokytojas

Laima Danutienė

Anglų kalbos mokytoja

Rūta Petrikaitė

Anglų kalbos mokytoja

Karolis Zimblys

Anglų kalbos mokytojas

Aušra Norvaišienė

Vokiečių kalbos mokytoja

Ieva Lideikytė-Milaknienė

Vokiečių kalbos mokytoja

Jolita Urlakienė

Chemijos mokytoja

Daiva Vaišnorienė

Informacinių technologijų mokytoja

Mindaugas Kilda

Technologijų mokytojas

Jurgita Žebrauskienė

Dailės ir dailės istorijos mokytoja

Rimvydas Šalčius

Kūno kultūros (plaukimo) mokytojas

Piotras Bachanovas

Fizikos mokytojas

Sandra Palšauskienė

Geografijos mokytoja

Paulius Klapatauskas

Istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojas

Miglena Perminienė

Muzikos mokytoja

Eglė Žukienė

Anglų kalbos mokytoja

Nomeda Sabeckienė

Anglų kalbos mokytoja

Mindaugas Jukna

Anglų kalbos mokytojas

Jūratė Urbonienė

Vokiečių kalbos mokytoja

Inga Žiupkienė-Rudžionė

Biologijos mokytoja

Justina Ližaitienė

Euritmijos (šokio) mokytoja

Danutė Jankuvienė

Technologijų mokytoja

Jurgita Zokaitytė

Technologijų mokytoja

Ričardas Zabulionis

Kūno kultūros mokytojas

Pagalbos mokiniui specialistės

Kristina Vilytė

Socialinė pedagogė

Akvilė Nevieraitė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Danutė Jankuvienė

Socialinė pedagogė

Gražina Anankienė

Psichologė

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Lina Liach

Ikimokyklinės-priešmokyklinės grupės auklėtoja

Rasa Markevičienė

Ikimokyklinės-priešmokyklinės grupės auklėtoja

Lina Blandienė

Ikimokyklinės-priešmokyklinės grupės auklėtoja

Indrė Sereda

Ikimokyklinės-priešmokyklinės grupės auklėtoja

Sigita Jurkutė

Ikimokyklinės-priešmokyklinės grupės auklėtoja

Lina Suodienė

Ikimokyklinės-priešmokyklinės grupės auklėtoja

Unė Surkytė

Ikimokyklinės-priešmokyklinės grupės auklėtoja