APIE MUS

Kauno Valdorfo mokykla yra nevalstybinė bendrojo lavinimo mokykla, ugdymą grindžianti Valdorfo pedagogikos sistema.

Vizija – visas bendrojo lavinimo pakopas apimanti Valdorfo mokykla, kurioje nuolat ugdo(si) mokytojai, vaikai ir tėvai.

Misija – kurti aplinką, kurioje Valdorfo pedagogikos pagrindu ugdosi savimi ir savo gebėjimais pasitikintis vaikas – aiškiai mąstantis, turintis jautrią širdį ir stiprią valią.

Ugdymo tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams augti harmoningoms, laisvoms ir atsakingoms asmenybėms, mokant(is) pagal Valdorfo pedagogikai pritaikytas Bendrąsias programas.

Kauno Valdorfo mokykla priklauso didelei Valdorfo mokyklų šeimai, vienijančiai daugiau nei 1000 mokyklų visame pasaulyje bei Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijai. Lietuvoje Valdorfo mokyklos veiklą reglamentuoja Netradicinio ugdymo koncepcija, Valdorfo pedagogikos koncepcija.

Valdorfo mokyklos idėjos įgyvendinimas Kaune prasidėjo 1996 m. Šančių vid. mokykloje susibūrus pirmosioms Valdorfo  klasėms. Vėliau Valdorfo klasės keliavo per kitas Kauno miesto mokyklas, kol 2010 m. buvo įsteigta nepriklausoma Kauno Valdorfo mokykla, kurioje buvo 1-5 klasės bei dvi darželio grupės.

Šiuo metu mokykloje yra  1-12 kl., trys darželio grupės ir pradžios klasė.

Institucijos grupė – bendrojo lavinimo mokykla ir darželis.

Organizacijos tipas – viešoji įstaiga.

Mokyklos priklausomybės tipas – nevalstybinė mokykla.

Mokyklos steigėjai – privatūs asmenys: mokinių tėvai, mokytojai.

Ugdymo tipas – netradicinis

Pedagogikos pagrindas – Valdorfo pedagogika.

Vardo naudojimas – pagal licenziją, išduotą Laisvų Valdorfo mokyklų sąjungos (Bund der Freiein Waldorfschulen).

Mokyklos adresas – Šiaurės pr. 57, Kaunas.

El. paštas[email protected]

Ugdymosi kalba – lietuvių.

Narystė – Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos (LVaMA) steigėja ir narė.

Mokykla turi savo atributiką: logotipą, vėliavą, herbą, dainą.

Struktūra ir valdymas

Mokyklos dalininkai
Mokyklos taryba (4 mokytojų kolegijos atstovai ir 4 tėvelių atstovai)

Administracija (mokyklos vadovas, vadovo pavaduotojai ugdymui, vadovo pavaduotojas ūkiui,  ūkio dalies vedėjas, virtuvės vedėjas)
Mokytojų kolegija (visi mokytojai, ikimokyklinių-priešmokyklinių grupių auklėtojai, pagalbos mokiniui specialistai)
Mokyklos ūkio darbuotojai
Mokyklos virtuvės darbuotojai

Darbo grupės:

  • Mokesčio už mokslą grupė
  • Viešinimo grupė
  • Plėtros grupė
  • Finansų grupė
  • Architektų grupė

Mokyklos kolektyvas

Administracija

Mindaugas Jukna

Mokyklos vadovas

Eglė Kriaučiūnienė

Vadovo pavaduotoja ugdymui, IKT koordinatorė, ir raštvedė

Kristina Pačėsienė

Vadovo pavaduotoja ugdymui

Inga Žiupkienė-Rudžionė

Mokyklos vadovo pavaduotoja ūkio reikalams

Mokytojams prašome rašyti bendru paštu [email protected]

Arba skambinkite telefonu 8-613-22011

Klasių mokytojai

Lina Liach

1 klasės mokytoja

Kristina Zazerskienė

1 klasės mokytojos padėjėja

Jurgita Bujanauskienė

2 klasės mokytoja

Aistė Leonavičienė

2 klasės mokytojos padėjėja

Rima Šniraitė

3 klasės mokytoja

Dijana Bobinienė

4 klasės mokytoja

Rita Budrė

4 klasės mokytojos padėjėja

Jurgita Zokaitytė

5 klasės mokytoja

Mindaugas Kilda

5 klasės mokytojas

Ramunė Smailienė

6 klasės mokytoja

Eglė Palivonienė

7 klasės mokytoja

Tomas Puzeris

8 klasės mokytojas

Rima Rimkuvienė

9 klasės mokytoja

Karolis Zimblys

10 klasės mokytojas

Ieva Zokaitienė

11 klasės mokytoja

Kristina Pačėsienė

12 klasės mokytoja

Dalykų mokytojai

Aušra Norvaišienė

Vokiečių kalbos mokytoja

Aušra Norvaišienė

Vokiečių kalbos mokytoja

Daiva Vaišnorienė

Informacinių technologijų mokytoja, projektų koordinatorė

Dalia Dastikienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Danutė Jankuvienė

Technologijų mokytoja

Eglė Žukienė

Anglų kalbos mokytoja

Ema Silvija Bojadžian

Akompaniatorė

Erika Jarienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Giedrius Balčiūnas

Instrumentinio muzikavimo mokytojas

Ieva Lideikytė-Milaknienė

Vokiečių kalbos mokytoja

Ieva Zokaitienė

Teatro ir etikos mokytoja

Inga Žiupkienė-Rudžionė

Biologijos mokytoja

Jolita Urlakienė

Chemijos mokytoja

Jurgita Zokaitytė

Technologijų mokytoja

Jurgita Žebrauskienė

Dailės ir dailės istorijos mokytoja

Justina Ližaitienė

Šokio (euritmijos) mokytoja

Karolis Zimblys

Anglų kalbos mokytojas

Kristina Andrašiūtė

Bibliotekininkė, mokytojo padėjėja

Laima Danutienė

Anglų kalbos mokytoja

Marius Bytautas

Lytiškumo ugdymo ir matematikos mokytojas

Miglena Perminienė

Muzikos mokytoja

Mindaugas Kilda

Technologijų mokytojas

Nomeda Sabeckienė

Anglų kalbos mokytoja

Paulius Klapatauskas

Istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojas

Rita Budrė

Ekonomikos mokytoja

Rūta Tamulaitienė

Anglų kalbos mokytoja, motinystės atostogose

Tomas Kmieliauskas

Fizikos ir fizinio ugdymo mokytojas

Tomas Puzeris

Matematikos, kūno kultūros, ir technologijų mokytojas

Pagalbos mokiniui specialistės

Danutė Jankuvienė

Socialinė pedagogė

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Indrė Sereda

Ikimokyklinės-priešmokyklinės grupės auklėtoja

Lina Suodienė

Ikimokyklinės-priešmokyklinės grupės auklėtoja

Rasa Markevičienė

Ikimokyklinės-priešmokyklinės grupės auklėtoja

Sigita Jurkutė

Ikimokyklinės-priešmokyklinės grupės auklėtoja

Unė Surkytė

Ikimokyklinės-priešmokyklinės grupės auklėtoja