APIE MUS

Kauno Valdorfo mokykla yra nevalstybinė bendrojo lavinimo mokykla, ugdymą grindžianti Valdorfo pedagogikos sistema.

Vizija – visas bendrojo lavinimo pakopas apimanti Valdorfo mokykla, kurioje nuolat ugdo(si) mokytojai, vaikai ir tėvai.

Misija – kurti aplinką, kurioje Valdorfo pedagogikos pagrindu ugdosi savimi ir savo gebėjimais pasitikintis vaikas – aiškiai mąstantis, turintis jautrią širdį ir stiprią valią.

Ugdymo tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams augti harmoningoms, laisvoms ir atsakingoms asmenybėms, mokant(is) pagal Valdorfo pedagogikai pritaikytas Bendrąsias programas.

Kauno Valdorfo mokykla priklauso didelei Valdorfo mokyklų šeimai, vienijančiai 1080 mokyklas visame pasaulyje (2016 m. duomenimis) bei Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijai.Lietuvoje Valdorfo mokyklos veiklą reglamentuoja Netradicinio ugdymo koncepcija, Valdorfo pedagogikos koncepcija.

Valdorfo mokyklos idėjos įgyvendinimas Kaune prasidėjo 1996 m. Šančių vid. mokykloje susibūrus pirmosioms Valdorfo  klasėms.Vėliau Valdorfo klasės keliavo per kitas Kauno miesto mokyklas, kol 2010 m. buvo įsteigta nepriklausoma Kauno Valdorfo mokykla, kurioje buvo 1-5 klasės bei dvi darželio grupės.

2016 m. rugsėjį 1-11 klasėse mokslo metus pradėjo beveik 190 mokinių bei 40 darželinukų.

Institucijos grupė – bendrojo lavinimo mokykla ir darželis.

Organizacijos tipas – viešoji įstaiga.

Mokyklos priklausomybės tipas – nevalstybinė mokykla.

Mokyklos steigėjai – privatūs asmenys: mokinių tėvai, mokytojai.

Ugdymo tipas – netradicinis

Pedagogikos pagrindas – Valdorfo pedagogika.

Vardo naudojimas – pagal licenziją, išduotą Laisvų Valdorfo mokyklų sąjungos (Bund der Freiein Waldorfschulen).

Mokykla registruota adresu – Aldonos g. 13/ Aukuro g. 19, Kaunas.

Mokyklos buveinės adresas – Šiaurės pr. 11, Kaunas.

El. paštasinfo@valdorfas.org

Ugdymosi kalba – lietuvių.

Narystė – Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos (LVaMA) steigėja ir narė.

Mokykla turi savo atributiką: logotipą, vėliavą, herbą, dainą.

Struktūra ir valdymas

Mokyklos dalininkai
Mokyklos taryba (4 mokytojų kolegijos atstovai ir 4 tėvelių atstovai)

Administracija (mokyklos vadovas, vadovo pavaduotojai ugdymui, vadovo pavaduotojas ūkiui,  ūkio dalies vedėjas,virtuvės vedėjas)
Mokytojų kolegija (visi mokytojai, ikimokyklinių-priešmokyklinių grupių auklėtojai, pagalbos mokiniui specialistai)
Mokyklos ūkio darbuotojai
Mokyklos virtuvės darbuotojai

Darbo grupės:

  • Mokesčio už mokslą grupė
  • Viešinimo grupė
  • Plėtros grupė
  • Finansų grupė
  • Architektų grupė

Mokytojai

Administracija

Vilma Šlentnerienė

Mokyklos vadovė

Eglė Kriaučiūnienė

Vadovo pavaduotoja ugdymui, IKT koordinatorė

Kristina Pačėsienė

Vadovo pavaduotoja ugdymui

Mokytojams prašome rašyti bendru paštu info@valdorfas.org

Arba skambinkite telefonu 8-613-22011

Klasių mokytojai

Mindaugas Jukna

1 klasės mokytojas

Dijana Bobinienė

2 klasės mokytoja

Jurgita Zokaitytė

3 klasės mokytoja

Mindaugas Kilda

3 klasės mokytojas

Ramunė Smailienė

4 klasės mokytoja

Eglė Palivonienė

5 klasės mokytoja

Jurgita Bujanauskienė

6 klasės mokytoja

Karolis Zimblys

8 klasės mokytojas

Rima Rimkuvienė

7 klasės mokytoja

Ieva Zokaitienė

9 klasės mokytoja

Kristina Pačėsienė

10 klasės mokytoja

Ieva Lideikytė Milaknienė

11 klasės mokytoja

Miglena Perminienė

12 klasės mokytoja

Dalykų mokytojai

Jurgita Žebrauskienė

Dailės mokytoja

Laima Dainutienė

Anglų kalbos mokytoja

Aušra Norvaišienė

Vokiečių kalbos mokytoja

Miglena Perminienė

Muzikos mokytoja

Ieva Lideikytė Milaknienė

Vokiečių kalbos mokytoja, Anglų kalbos mokytoja

Jolita Urlakienė

Chemijos mokytoja

Daiva Vaišnorienė

Informacinių technologijų mokytoja

Justina Ližaitienė

Šokio mokytoja

Inga Žiupkienė-Rudžionė

Biologijos mokytoja

Danutė Jankuvienė

Taikomojo meno, amatų ir dizaino mokytoja

Kristina Pačėsienė

Lietuvių kalbos mokytoja

Pagalbos mokiniui specialistės

Kristina Vilytė

Socialinė pedagogė

Danutė Jankuvienė

Socialinė pedagogė

Akvilė Nevieraitė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Lina Liach

Ikimokyklinės-priešmokyklinės grupės auklėtoja

Rasa Markevičienė

Ikimokyklinės-priešmokyklinės grupės auklėtoja

Lina Blandienė

Ikimokyklinės-priešmokyklinės grupės auklėtoja

Indrė Sereda

Ikimokyklinės-priešmokyklinės grupės auklėtoja

Sigita Jurkutė

Ikimokyklinės-priešmokyklinės grupės auklėtoja

Lina Suodienė

Ikimokyklinės-priešmokyklinės grupės auklėtoja

Unė Surkytė

Ikimokyklinės-priešmokyklinės grupės auklėtoja