APIE MUS

Kauno Valdorfo mokykla yra nevalstybinė bendrojo lavinimo mokykla, ugdymą grindžianti Valdorfo pedagogikos sistema.

Vizija – visas bendrojo lavinimo pakopas apimanti Valdorfo mokykla, kurioje nuolat ugdo(si) mokytojai, vaikai ir tėvai.

Misija – kurti aplinką, kurioje Valdorfo pedagogikos pagrindu ugdosi savimi ir savo gebėjimais pasitikintis vaikas – aiškiai mąstantis, turintis jautrią širdį ir stiprią valią.

Ugdymo tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams augti harmoningoms, laisvoms ir atsakingoms asmenybėms, mokant(is) pagal Valdorfo pedagogikai pritaikytas Bendrąsias programas.

Kauno Valdorfo mokykla priklauso didelei Valdorfo mokyklų šeimai, vienijančiai daugiau nei 1000 mokyklų visame pasaulyje bei Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijai. Lietuvoje Valdorfo mokyklos veiklą reglamentuoja Netradicinio ugdymo koncepcija, Valdorfo pedagogikos koncepcija.

Valdorfo mokyklos idėjos įgyvendinimas Kaune prasidėjo 1996 m. Šančių vid. mokykloje susibūrus pirmosioms Valdorfo  klasėms. Vėliau Valdorfo klasės keliavo per kitas Kauno miesto mokyklas, kol 2010 m. buvo įsteigta nepriklausoma Kauno Valdorfo mokykla, kurioje buvo 1-5 klasės bei dvi darželio grupės.

Šiuo metu mokykloje yra  1-12 kl., trys darželio grupės ir pradžios klasė.

Institucijos grupė – bendrojo lavinimo mokykla ir darželis.

Organizacijos tipas – viešoji įstaiga.

Mokyklos priklausomybės tipas – nevalstybinė mokykla.

Mokyklos steigėjai – privatūs asmenys: mokinių tėvai, mokytojai.

Ugdymo tipas – netradicinis

Pedagogikos pagrindas – Valdorfo pedagogika.

Vardo naudojimas – pagal licenziją, išduotą Laisvų Valdorfo mokyklų sąjungos (Bund der Freiein Waldorfschulen).

Mokyklos adresas – Šiaurės pr. 57, Kaunas.

El. paštas[email protected]

Ugdymosi kalba – lietuvių.

Narystė – Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos (LVaMA) steigėja ir narė.

Mokykla turi savo atributiką: logotipą, vėliavą, herbą, dainą.

Struktūra ir valdymas

Mokyklos dalininkai
Mokyklos taryba (3 mokytojų kolegijos atstovai ir 3 tėvelių atstovai)

Administracija (mokyklos vadovas, vadovo pavaduotojai ugdymui, vadovo pavaduotojas ūkiui,  ūkio dalies vedėjas, virtuvės vedėjas)
Mokytojų kolegija (visi mokytojai, ikimokyklinių-priešmokyklinių grupių auklėtojai, pagalbos mokiniui specialistai)
Mokyklos ūkio darbuotojai
Mokyklos virtuvės darbuotojai

Darbo grupės:

  • Mokesčio už mokslą grupė
  • Viešinimo grupė
  • Plėtros grupė
  • Finansų grupė
  • Architektų grupė

Mokyklos kolektyvas

Administracija

Mindaugas Jukna

Mokyklos vadovas

Eglė Kriaučiūnienė

Vadovo pavaduotoja ugdymui ir karjeros specialistė

Kristina Pačėsienė

Vadovė ugdymui

Austėja Bliumkytė-Padgurskienė

Projektų koordinatorė

Inga Žiupkienė-Rudžionė

Vadovė ūkiui

Laura Pukinskienė

Raštvedė

Mokytojams prašome rašyti bendru paštu [email protected]

Arba skambinkite telefonu 8-613-22011

Klasių mokytojai

Rima Rimkuvienė

1 klasės mokytoja

Giedrė Grigienė

1 klasės mokytojos padėjėja

Natalija Pečiulionienė

2 klasės mokytoja

Kristina Andrašiūtė

2 klasės mokytojos padėjėja

Lina Liach

3 klasės mokytoja

Indrė Zečiūtė

3 klasės mokytojos padėjėja

Jurgita Bujanauskienė

4 klasės mokytoja

Aistė Leonavičienė

4 klasės mokytojos padėjėja

Rima Šniraitė

5 klasės mokytoja

Ieva Lideikytė-Milaknienė

5 klasės mokytoja

Eglė Žukienė

6 klasės mokytoja

Jurgita Žebrauskienė

6 klasės mokytoja

Jurgita Zokaitytė

7 klasės mokytoja

Mindaugas Kilda

7 klasės mokytojas

Eglė Motiekaitė

8 klasės mokytoja

Vilma Čepukienė

8 klasės mokytoja

Ilona Kačerauskienė

Mokytojos padėjėja (motinystės atostogos)

Eglė Palivonienė

I gimnazijos klasės mokytoja

Tomas Kmieliauskas

II gimnazijos klasės mokytojas

Jolita Urlakienė

III gimnazijos klasės mokytojas

Karolis Zimblys

IV gimnazijos klasės mokytojas

Dalykų mokytojai

Andrius Strazdauskas

Informacinių technologijų mokytojas

Asta Kraujūnienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Aušra Norvaišienė

Vokiečių kalbos mokytoja

Daiva Vaišnorienė

Informacinių technologijų mokytoja, projektų koordinatorė

Dalia Dastikienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Eglė Motiekaitė

Anglų kalbos, šokio mokytoja

Eglė Žukienė

Anglų kalbos mokytoja

Ema Silvija Bojadžian

Akompaniatorė

Erika Jarienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Ieva Lideikytė-Milaknienė

Vokiečių kalbos mokytoja

Ieva Zokaitienė

Teatro ir etikos mokytoja

Inga Žiupkienė-Rudžionė

Biologijos mokytoja

Irena Straukienė

Geografijos mokytoja

Jolita Urlakienė

Chemijos mokytoja, bibliotekininkė

Judita Tarasevičiūtė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Jurgita Zokaitytė

Technologijų mokytoja

Jurgita Žebrauskienė

Dailės ir dailės istorijos mokytoja

Justina Ližaitienė

Šokio (euritmijos) mokytoja

Karolis Zimblys

Anglų kalbos mokytojas

Laima Danutienė

Anglų kalbos mokytoja

Marius Bytautas

Lytiškumo ugdymo ir matematikos mokytojas

Miglena Perminienė

Muzikos mokytoja

Mindaugas Kilda

Technologijų mokytojas

Paulius Klapatauskas

Istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojas

Rita Budrė

Audimo mokytoja

Rūta Tamulaitienė

Anglų kalbos mokytoja, motinystės atostogose

Tomas Kmieliauskas

Fizikos ir fizinio ugdymo mokytojas

Ugnė Žvirblė

Matematikos mokytoja

Ugnė Alaburdaitė

Matematikos mokytoja

Vilma Čepukienė

Fizinio ugdymo mokytojas

Pagalbos mokiniui specialistės

Vilma Čepukienė

Ergoterapeutė

Svaja Zubavičiūtė

Logopedė

Gerda Solomatina

Psichologo asistentė

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Asta Pikiotė

Ikimokyklinės-priešmokyklinės grupės auklėtoja

Indrė Sereda

Ikimokyklinės-priešmokyklinės grupės auklėtoja

Indrė Radzevičiūtė-Bagdonavičienė

Ikimokyklinės-priešmokyklinės grupės auklėtoja (motinystės atortogose)

Ingrida Jonušienė

Ikimokyklinės-priešmokyklinės grupės auklėtoja

Lina Suodienė

Ikimokyklinės-priešmokyklinės grupės auklėtoja

Kristina Rauplytė

Ikimokyklinės-priešmokyklinės grupės auklėtoja

Rasa Markevičienė

Ikimokyklinės-priešmokyklinės grupės auklėtoja