ABOUT US

Kaunas Waldorf School is a non-governmental general education school based on the Waldorf pedagogy system.

Our vision is a Waldorf school that covers all stages of general education, where teachers, children and parents are constantly educating others and themselves.

Our mission is to create an environment based on Waldorf pedagogy principles in which a child develops to be confident in themselves and their abilities - a clear-minded person with a sensitive heart and a strong will.

The aim of our education is to create conditions for students to grow into harmonious, free and responsible personalities by teaching according to the General Programs adapted to Waldorf pedagogy.

Kauno Valdorfo mokykla priklauso didelei Valdorfo mokyklų šeimai, vienijančiai daugiau nei 1000 mokyklų visame pasaulyje bei Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijai. Lietuvoje Valdorfo mokyklos veiklą reglamentuoja Netradicinio ugdymo koncepcija, Valdorfo pedagogikos koncepcija.

The implementation of the Waldorf school idea in Kaunas started in 1996, in Šančiai elementary school. After the first Waldorf classes, the Waldorf pedagogy has spread to other Kaunas city schools until 2010 when an independent Kaunas Waldorf school was established, with 1-5 grades and two kindergarten groups.

Šiuo metu mokykloje yra  1-12 kl., trys darželio grupės ir pradžios klasė.

Institution group - general education school and kindergarten.

Type of organization - public institution.

Type of school dependency - non-governmental school.

Mokyklos steigėjai – privatūs asmenys: mokinių tėvai, mokytojai.

Type of education - non-traditional.

Basics of pedagogy - Waldorf pedagogy.

Name usage - under a license issued by the Free Waldorf School Union (Bund der Freiein Waldorfschulen).

Mokyklos adresas – Šiaurės pr. 57, Kaunas.

E-mailinfo@valdorfas.org

Language used in education - Lithuanian.

Membership - founder and member of the Lithuanian Waldorf School Association (LVaMA).

The school has its own attributes: logo, flag, coat of arms, song.

Structure and management

Stakeholders of the school
School board (4 teachers' college representatives and 4 parents' representatives)

Administration (head of school, debuty heads for education, deputy heads for stewardship,kio dalies vedėjas, virtuvės vedėjas)
Teachers College (all teachers, pre-school group educators, student support specialists)
School's stewardship
School's catering employees

Specific work groups:

  • Tuition Fee Group
  • Publicity Group
  • Development Group
  • Financial Group
  • Architects Group

Teachers

Administration

Mindaugas Jukna

Mokyklos vadovas

Eglė Kriaučiūnienė

Vadovo pavaduotoja ugdymui, IKT koordinatorė, ir raštvedė

Kristina Pačėsienė

Deputy Head of Education

Inga Žiupkienė-Rudžionė

Mokyklos vadovo pavaduotoja ūkio reikalams

Teachers are asked to be contacted by e-mail info@valdorfas.org

Or by phone 8-613-22011

Class Teachers

Lina Liach

1st grade teacher

Kristina Zazerskienė

1 klasės mokytojos padėjėja

Jurgita Bujanauskienė

2nd grade teacher

Aistė Leonavičienė

2nd grade teacher's assistant

Rima Šniraitė

3rd grade teacher

Dijana Bobinienė

4th grade teacher

Rita Budrė

4 klasės mokytojos padėjėja

Jurgita Zokaitytė

5th grade teacher

Mindaugas Kilda

5 klasės mokytojas

Ramunė Smailienė

6th grade teacher

Eglė Palivonienė

7th grade teacher

Tomas Puzeris

8th grade teacher

Rima Rimkuvienė

9th grade teacher

Karolis Zimblys

10 klasės mokytojas

Ieva Zokaitienė

11th grade teacher

Kristina Pačėsienė

12th grade teacher

Dalykų mokytojai

Aušra Norvaišienė

Vokiečių kalbos mokytoja

Aušra Norvaišienė

Vokiečių kalbos mokytoja

Daiva Vaišnorienė

Informacinių technologijų mokytoja, projektų koordinatorė

Dalia Dastikienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Danutė Jankuvienė

Technologijų mokytoja

Eglė Žukienė

Anglų kalbos mokytoja

Ema Silvija Bojadžian

Akompaniatorė

Erika Jarienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Giedrius Balčiūnas

Instrumentinio muzikavimo mokytojas

Ieva Lideikytė-Milaknienė

Vokiečių kalbos mokytoja

Ieva Zokaitienė

Teatro ir etikos mokytoja

Inga Žiupkienė-Rudžionė

Biologijos mokytoja

Jolita Urlakienė

Chemijos mokytoja

Jurgita Zokaitytė

Technologijų mokytoja

Jurgita Žebrauskienė

Dailės ir dailės istorijos mokytoja

Justina Ližaitienė

Šokio (euritmijos) mokytoja

Justina Ližaitienė

Šokio (euritmijos) mokytoja

Karolis Zimblys

Anglų kalbos mokytojas

Kristina Andrašiūtė

Bibliotekininkė, mokytojo padėjėja

Laima Danutienė

Anglų kalbos mokytoja

Marius Bytautas

Lytiškumo ugdymo ir matematikos mokytojas

Miglena Perminienė

Muzikos mokytoja

Mindaugas Kilda

Technologijų mokytojas

Nomeda Sabeckienė

Anglų kalbos mokytoja

Paulius Klapatauskas

Istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojas

Rimvydas Šalčius

Fizinio ugdymo (plaukimo) mokytojas

Rita Budrė

Ekonomikos mokytoja

Rūta Tamulaitienė

Anglų kalbos mokytoja, motinystės atostogose

Tomas Kmieliauskas

Fizikos ir fizinio ugdymo mokytojas

Tomas Puzeris

Matematikos, kūno kultūros, ir technologijų mokytojas

Pagalbos mokiniui specialistės

Danutė Jankuvienė

Socialinė pedagogė

Giedrė Klapatauskienė

Psichologė

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Indrė Sereda

Ikimokyklinės-priešmokyklinės grupės auklėtoja

Lina Suodienė

Ikimokyklinės-priešmokyklinės grupės auklėtoja

Rasa Markevičienė

Ikimokyklinės-priešmokyklinės grupės auklėtoja

Sigita Jurkutė

Ikimokyklinės-priešmokyklinės grupės auklėtoja

Unė Surkytė

Ikimokyklinės-priešmokyklinės grupės auklėtoja

Popamokinė veikla

Informacija bus paskelbta netrukus.