DARBO GRUPĖS

  • Taryba. Tai jungtinė tėvų ir mokytojų grupė (8 nariai), sprendžianti aktualiausius ir svarbiausius Mokyklos klausimus. Tėvų atstovai į Tarybą renkami Mokyklos bendruomenės balsavimu dviems metams Visuotinio susirinkimo metu. Kviečiame bendruomenę teikti pasiūlymus, kurie augintų mūsų mokyklą. El. paštas [email protected].
  • Mokesčių už mokslą grupė. Ši 5-6 tėvų grupė administruoja mokesčius už mokslą bei skirsto Mokyklos Solidarumo iždo lėšas, atsižvelgiant į Mokyklos mokytojų kolegijos, Vaiko gerovės grupės bei Mokyklos administracijos rekomendacijas. Tėveliai gali rašyti norėdami pasitikslinti mokesčių už mokslą dydį bei tartis dalyvauti grupės susitikime, kad išsiaiškintų susidariusią situaciją, prašyti įmokų atidėjimo ar teikti paramos prašymus. El. paštas [email protected].
  • Viešinimo grupė. 8 – 9 tėvų grupė stengiasi, kad visi vykstantys renginiai, projektai, kuriuose dalyvauja Kauno Valdorfo mokyklos mokiniai, ir Mokyklos gyvenimas matytųsi viešojoje erdvėje. Taip pat rūpinasi informacijos sklaida tarp bendruomenės narių. Į grupę visada priimami nauji nariai, kurie turi originalių idėjų bei žino, ką pasiūlyti, kad visi žinotų apie nuostabią mūsų Mokyklą ir Valdorfo pedagogiką. El. paštas [email protected].
  • Valgykla. Valgyklos darbuotojai (mamos ir močiutės) su šiluma ir meile rūpinasi, kad mūsų vaikučiai būtų sotūs ir patenkinti. El. paštas [email protected].
  • Mokyklos plėtros grupė. Plėtros grupė, rūpinasi galimybe praplėsti mokyklos patalpų erdvę. Numatyta iki 2018/2019 m.m. padidinti mokyklos plotą. Šioje grupėje ypatingai reikalingi tėveliai galintys prisidėti savo darbais tiek projektuojant, tvarkant dokumentaciją, ieškant paramos, tiek vykdant statybas. El. paštas [email protected].

Jei manote, kad galite prisidėti prie kurios nors grupės veiklos, LAUKIAME Jūsų!