CATERING

Mokyklos valgykla yra baigiama įrengti. Informaciją apie mokinių maitinimą paskelbsime jau netrukus.