GALIU padėti sau mokytis

Projektu „GALIU padėti sau mokytis“ siekiama sukurti edukacinę aplinką, kurioje mokiniai turintys elgesio klasėje sunkumų ir silpną mokymosi motyvaciją, sistemingai dirbdami, galėtų išsilaisvinti iš sunkių emocijų, mokytųsi jas sureguliuoti ir tokiu būdu būtų sprendžiama disciplinos trūkumo pamokoje problema.
Projekto metu bus įsigyjamos priemonės, reikalingos edukacinei aplinkai sukurti. Tai instrumentai, įranga ir medžiagos reikalingos mokinių darbui ir kūrybai technologijų srityje (medžio, tekstilės, metalo, molio), dailės srityje (skulptūra) bei kūno kultūros srityje.
Taip pat projekto metu bus vykdomas pedagoginis darbas su 3-9 kl. mokiniais, turinčiais elgesio sunkumų ir silpną mokymosi motyvaciją. Pedagogai organizuos mokinių darbą ir kūrybą technologijų, dailės ir kūno kultūros srityse, kiti pedagogai dalykininkai vykdys individualizuotas pagrindinių dalykų programas (matematikos, lietuvių kalbos ir užsienio kalbų). Visą procesą koordinuos pagalbos mokiniui specialistai.
Suaugusieji, vykdantys 6 savaičių trukmės programą elgesio sunkumų ir silpną mokymosi motyvaciją turintiems mokiniams, padės vaikams ir jaunuoliams konstruktyviai „įžeminti“ emocijas bėgant ilgas distancijas, kalant metalą, pjaunant medį, lipdant iš molio ir t.t. Pokalbių su mokiniai metu padės atpažinti elgesio sunkumų ir nenoro mokytis priežastis, specialių pamokų metu padės „neiškristi“ iš ugdymo(si), mokinių tėvams ir mokytojams teiks grįžtamąją informaciją apie vaikų ir jaunuolių darbo su savimi sėkmę.
Tinkamai suderinus mokyklos pedagogų, pagalbos vaikui specialistų pastangas ir projekto metu įsigytas priemones, įrangą ir medžiagas, bus sukurta edukacinė aplinka, kurioje bus nuolat vykdoma programa elgesio sunkumų ir silpną mokymosi motyvaciją turintiems vaikams ir jaunuoliams, tokiu būdu bus padėta ne tik programos dalyviui – mokiniui, bet ir visai klasei, mokytojams bei tėvams, kurie kenčia dėl vaiko elgesio sunkumų ir nesimokymo. 

2019 m. gegužės mėn. 31 d. projektas sėkmingai baigtas. Įsigytos visos projekte numatytos edukacinei aplinkai sukurti reikalingos priemonės, kuriomis naudojasi 258 mokykloje besimokantys mokiniai. 

Projektas finansuojamas Europos  regioninės plėtros fondo lėšomis.