GALIU padėti sau mokytis

2019 m. gegužės mėn. 31 d. projektas sėkmingai baigtas. Įsigytos visos projekte numatytos priemonės, kuriomis naudojasi 258 mokykloje besimokantys mokiniai. 

Projektu „GALIU padėti sau mokytis“ buvo siekiama sukurti edukacinę aplinką, kurioje mokiniai, turintys elgesio klasėje sunkumų ir silpną mokymosi motyvaciją, sistemingai dirbdami, galėtų išsilaisvinti iš sunkių emocijų, mokytųsi jas sureguliuoti ir tokiu būdu būtų sprendžiama disciplinos trūkumo pamokoje problema.
Projekto metu buvo perkamos priemonės, reikalingos edukacinei aplinkai sukurti. Tai instrumentai, įranga ir medžiagos reikalingos mokinių darbui ir kūrybai technologijų srityje (medžio, tekstilės, metalo, molio), dailės srityje (skulptūra) bei kūno kultūros srityje.
Taip pat projekto metu buvo kuriamas modelis darbui su 3-9 kl. mokiniais, turinčiais elgesio sunkumų ir silpną mokymosi motyvaciją. BUvo bandoma organizuoti mokinių darbą ir kūrybą technologijų, dailės ir kūno kultūros srityse vykdyti individualizuotas pagrindinių dalykų programas (matematikos, lietuvių kalbos ir užsienio kalbų). Viso proceso koordinatiriai turėtų būti pagalbos mokiniui specialistai.
Įgyvendinant 6 savaičių trukmės programą elgesio sunkumų ir silpną mokymosi motyvaciją turintiems mokiniams, būtų padedama vaikams ir jaunuoliams konstruktyviai „įžeminti“ emocijas bėgant ilgas distancijas, kalant metalą, pjaunant medį, lipdant iš molio ir t.t. Pokalbiai su mokiniai skirti  atpažinti elgesio sunkumų ir nenoro mokytis priežastis, specialių pamokų metu padės „neiškristi“ iš ugdymo(si), teikti mokinių tėvams ir mokytojams  grįžtamąją informaciją apie vaikų ir jaunuolių darbo su savimi sėkmę.
Tinkamai suderinus mokyklos pedagogų, pagalbos vaikui specialistų pastangas ir projekto metu įsigytas priemones, įrangą ir medžiagas, siekiama sukurti edukacinę  aplinką, kurioje  nuolat vykdoma programa elgesio sunkumų ir silpną mokymosi motyvaciją turintiems vaikams ir jaunuoliams, tokiu būdu tai – pagalba ne tik programos dalyviui – mokiniui, bet ir visai klasei, mokytojams bei tėvams, kurie kenčia dėl vaiko elgesio sunkumų ir nesimokymo. 

Projektas buvo finansuojamas Europos  regioninės plėtros fondo lėšomis.