Namukai paukšteliams, namukai vaikeliams

1779033_954853617955300_735362328242846433_nKauno Valdorfo mokykla įgyvendino edukacinį projektą ir programą, skatinančią ekologinį sąmoningumą. Mokiniai pagamino 50 inkilėlių paukšteliams ir pastatė žaidimui skirtą medinį namelį, kuris stovi Kauno Valdorfo Mokykloje, adresu Šiaurės pr 11, Kaunas. Prie projekto įgyvendinimo prisidėjo įmonės: MB Artoko grupė, UAB Petrašiūnų lentpjūvė, UAB Astreta, UAB Raitwood ir UAB Kauno Germė.Projekto tikslas – sudaryti sąlygas plėtoti Kauno Valdorfo mokyklos pradinių ir vyresniųjų klasių mokinių pasaulėjautą, skatinant ją išreikšti socialiai ir ekologiškai atsakingais būdais – sutveriant ir pakabinant inkilus Kauno Kleboniškio miško parko paukščiams bei pastatant namuką – žaidimo priemonę – mažiesiems mokyklos ugdytiniams.Projekto uždaviniai:
  1. Įsigyti medžiagas ir priemones, reikalingas inkilų gamybai ir namuko vaikams statymui;
  2. Organizuoti susitikimą su girininkijos atstovu, kad jis mokiniams papasakotų apie Karmėlavos miško augaliją ir gyvūniją, supažindintų su Kauno miško parko taisyklėmis;
  3. Paminėti Pasaulinę Žemės dieną, iškeliant 50 inkilų Kauno apskrities, Kleboniškio parko miške;
  4. Organizuoti 3-4 dienas vyksiantį 3-ios klasės mokinių ir jų tėvelių susibūrimą, kurio metu būtų pastatytas namukas mažiesiems. Namukas vaikams simbolizuotų vyresniųjų klasių mokinių atliktą gamtosauginį darbą, jaunojo žmogaus rūpestį jį supančia gamta;
  5. Parengti informacinius straipsnius apie įgyvendinamą projektą;
  6. Paviešinti informaciją mokyklos puslapyje bei socialiniuose tinkluose.
 Projekto esmės aprašymas:Siekiant projekto tikslo – Sudaryti sąlygas plėtoti Kauno Valdorfo mokyklos pradinių ir vyresniųjų klasių pasaulėjautą, skatinant ją išreikšti socialiai ir ekologiškai atsakingais būdais – sutveriant ir pakabinant inkilus paukščiams bei pastatant namuką – žaidimo priemonę – mažiesiems mokyklos ugdytiniams, buvo sprendžiamos kelios skirtingo lygmens problemos:Pirmiausia, ugdytiniai, dalyvaujantys projekte, turėjo galimybę įgytas žinias pritaikyti praktiškai – sutverdami inkilus paukščiams ir namuką vaikams. Tai padejo įgyvendinti aktualią švietimo nuostatą – susieti teoriją su praktika.Siekis į vieną projektą įtraukti skirtingų klasių mokinius, sudarė sąlygas užmegzti ir palaikyti draugiškus ir rūpesčiu pagrįstus santykius tarp vyresniųjų ir mažųjų.Kauno Valdorfo mokyklos pedagogai dar iki mokyklos įsteigimo kėlė sau uždavinį ugdyti sąmoningą ir atsakingą asmenybę, kuri vertintų valios, jausmų ir proto dermę. Todėl ugdymo procese pasitelkiamos praktinės veiklos, pavyzdžiui, 3-ios klasės ugdytiniai mokslo metus užbaigia namuko statymu. Tai tradicinė veikla, kuri dažniausiai būdavo įgyvendinama mokyklai draugiškuose privačiuose ūkiuose. Per eilę metų buvo pastatyta keletas namukų. 2016m pavasarį namukas pastatytas mokyklos teritorijoje. Tokiu būdu vaikai susipažino su namo statymui reikalingomis žiniomis ir gebėjimais bei pastatė namelį vaikeliams. Taip išpildėm šio projekto sumanymą: padovanojom namukus paukšteliams ir vieną namuką vaikeliams.Inkilai iškelti per “Žemės dieną”, t.y. kovo 20d.