5 klasė

Šiam amžiui būdinga sielos harmonija, todėl stengiamasi kuo labiau atskleisti kalbos grožį. Kadangi šioje klasėje mokomasi Senovės (indų, persų, egiptiečių, graikų) istorijos, tai užsienio kalbų kalbinė tematika atspindi istorijos bei gimtosios kalbos pamokų temas ir yra kaip leitmotyvas visus mokslo metus.Dešimties-dvylikos metų vaikų raumenys glaudžiai susiję su kvėpavimo ir kraujotakos sistema. Ir būtent tai mes skatiname meniškai orientuodami ugdymą. Jie lyg ,,mažieji graikai‘‘: harmoningas kūnas – sveikoje sieloje. Vaikai stengiasi būti ne tik tvarkingi, gražūs, bet ir puoselėja bei domisi savo kūnu, taip pat kruopščiai veda savo darbo sąsiuvinius, iliustruoja, daug piešia, kuria, geri oratoriai. Penktos klasės vaikai, pasiekę kūno ir sielos darnos, piešia vadinamąją laisvąją geometriją-spalvingą, gražią. Penktokams atskleidžiamas augalų pasaulio grožis. Grūdas – šaknys, želmuo, lapai, žiedas – ir vėl grūdas… Toks pažinimo kelias. Paslaptingas augalo žiedo, stiebo, lapų gyvenimas slepia savyje daug gamtos paslapčių, apie kurias ir kalbama su penktokais. Įstabi ta emocijų tėkmė: grožis – nuostaba – pagarba – dėkingumas. Tai maitina VAIKO sielą.