5 klasė

 

Šiam amžiui būdinga sielos harmonija, todėl stengiamasi kuo labiau atskleisti kalbos grožį. Kadangi šioje klasėje mokomasi Senovės (indų, persų, egiptiečių, graikų) istorijos, tai užsienio kalbų kalbinė tematika atspindi istorijos bei gimtosios kalbos pamokų temas ir yra kaip leitmotyvas visus mokslo metus.

10 – 12 metų vaikų raumenys glaudžiai susiję su kvėpavimo ir kraujotakos sistema ir būtent tai mes skatiname meniškai orientuodami ugdymą. Jie lyg mažieji graikai –  harmoningas kūnas sveikoje sieloje. Vaikai stengiasi būti ne tik tvarkingi, gražūs, bet ir puoselėja bei domisi savo kūnu, taip pat kruopščiai veda savo darbo sąsiuvinius, iliustruoja, daug piešia, kuria, praiktikuojasi būti gerais oratoriais. Penktos klasės vaikai, pasiekę kūno ir sielos darnos, piešia vadinamąją laisvąją geometriją – spalvingą, gražią.

Penktokams atskleidžiamas augalų pasaulio grožis. Grūdas – šaknys, želmuo, lapai, žiedas – ir vėl grūdas: toks yra pažinimo kelias. Paslaptingas augalo žiedo, stiebo, lapų gyvenimas slepia savyje daug gamtos paslapčių, apie kurias ir kalbama su penktokais. Įstabi ta emocijų tėkmė: grožis – nuostaba – pagarba – dėkingumas. Tai maitina šio amžiaus vaiko sielą.