Žymias datas paminime kartu. Sausio 13-ąją iš pat ryto visi mokyklos mokiniai ir mokytojai susirinko mokyklos salėje. Paminėjimą rikiuoste ir vėliavos įnešimu pradėjo mokykloje besimokantys jūrų skautai. 2 kl. mokinys Benas pasakė eilėraštį, o 10 kl. mokinys Povilas Kačiušis pasakė trumpą savo pasiruoštą kalbą:

„Mes visi gerai žinome, kas įvyko 1991 metų Sausio 13-tąją, todėl aš pasakysiu labai glaustai. Maždaug prieš metus kalbėjausi su savo Šaulių Sąjungos būrio vadu apie tuos kruvinus įvykius ir paklausiau jo nuomonės. Vado žodžiai iki šiol su manimi ir Sausio 13-tosios įvykių prasmę aš suprantu taip: tai nebuvo tragedija ar bent jau nereikėtų žiūrėti kaip į tragediją, bet tai turėtų būti puikus pavyzdys, ko mums, lietuviams, reikėtų siekti. Tada jauni žmonės stojo prieš sovietų armiją ne tam, kad gautų sau kokios nors naudos, bet jie mąstė apie Lietuvos ateitį, Lietuvos kultūrą, apie ateinančias kartas. Todėl manau, kad vertėtų, minint šią datą, ne verkšlenti, bet nuolat prisiminti, kokį svarbų žygdarbį atliko Lietuvos žmonės. Ir, jeigu teks, – jį pakartoti.“