12 klasė

Paskutiniasiais metais mokykloje mokiniai dirba labai kryptingai – ruošiasi pasirinktiems abitūros egzaminams. Tvarka, glaustumas, konkretumas nuspalvina šią baigiamąją klasę. Gimtosios kalbos pamokose mokiniai koncentruojasi rašinių rašyme ir literatūros bei gramatikos kurso kartojime. Mokantis anglų, vokiečių kalbų pamokose skaito įvairius literatūros kūrinius. Nuolatinėse raiškaus skaitymo pratybose vis labiau gilinamasi į kalbos subtilybes, intonacijos vingrybes, individualumo, savitumo ir unikalumo išraišką. Pasirengęs matematikos abitūros egzaminui dvyliktokas geba matematiškai mąstyti, komunikuoti, tirti problemas ir rasti racionalius jų sprendimus. XII klasėje toliau tęsiamas bendrosios biologijos kursas, kuris užbaigiamas šiuolaikinio žmogaus santykio su biosfera problemomis. Fizikos pamokose mąstantis dvyliktokas gali pilnavertiškai aptarinėti mokslinius klausimus teoriniu ir empiriniu aspektu. Ugdomas ne aklas tikėjimas mokslu, o gebėjimas iškelti probleminius klausimus.

Greta intelektualaus ugdymo Valdorfo mokykloje vystomi vaizduotės, kūrybiškumo gebėjimai, todėl meniniai dalykai ir dvyliktoje klasėje yra labai svarbūs. Dailės pamokose susipažįstama su architektūros istorija, skulptūros pamokose padedame jaunuoliams suvokti, kad forma – ne tik judesio, bet ir jausmų, emocijų išraiška.

Muzikinius gebėjimus abiturientai lavinasi dainuodami a cappella arba su akompanimentu keturbalsius chorinius kūrinius mokyklos vyresniųjų klasių chore. Kūrybines galias vysto improvizacijos pamokose.
Kai kurie mokiniai groja mokyklos orkestre arba kameriniuose muzikiniuose ansambliuose. Koncertų, operos spektaklių lankymas padrąsina paskutiniam pasirodymui mokyklos miuzikle. Visiškai
susiformavęs jaunuolio organizmas suteikia galimybę tobulinti euritmijos judesių plastiką, dinamiką bei kokybę euritmijos pamokose. Jaunuoliai supažindinami su euritmijos meno istorija, atlikėjais. Daug dirbama tobulinant solinį atlikimą ruošiantis paskutiniam metų pasirodymui. Tecnologijų pamokose toliau dirbama su medžiu ar metalu.

Mokslo metų viduryje mokiniai pristato Metų darbą, kuriam ruošiasi vienerius metus. Metų darbo projektas suteikia galimybę mokiniui pasirinkti ir atlikti jį dominančios srities darbą, kuriame galėtų atsiskleisti jo gabumai, polinkiai, poreikiai bei galimybės. Šis darbas gali būti mokslo tiriamosios krypties, technologijų ar menų krypties.

Baigęs Valdorfo mokyklą jaunas žmogus kaip savarankiškas individas — laisva ir atsakinga asmenybė — turėtų nešti savo darbo ir kūrybos indėlį į šiuoliakinės visuomenės gyvenimą.