10 klasė

Pirmieji žingsniai savęs link. Savęs pažinimas – savo pašaukimo ieškojimas. Mąstymo aiškumo ir sprendimo galių pabudimas. Darbas su simpatijomis ir antipatijomis. Gebėjimas pažvelgti į save kaip į asmenybę. Darbas su savimi –  Saviugdos pratimai.Praktika: socialinis darbas su žmonėmis, būti tarp žmonių ir su žmonėmis, gyvo dialogo vystymas.

Šioje klasėje sulėtėja tempas, pradeda skleistis ramuma (paauglystės verpetai rimsta, tik mažos bangelės raibuliuoja), susitvardymas, prieš sakant pagalvojama, pradedama gilintis į detales. Todėl labai dera gramatikos kartojimas, jos struktūrų analizė, lyrikos skaitymas, deklamavimas, gilinantis į jai būdingus bruožus, lyginimas, pvz.: vieno autoriaus eilėraščių tam tikra tema su kito autoriaus eilėraščiais ta pačia tema arba to paties autoriaus skirtingų eilėraščių ta pačia tematika. Motyvaciją mokytis užsienio kalbų stiprina skirtingų kalbų palyginimai, apžvalgos, nes tai kelia klausimą, kaip giliai kalba formuoja sąmonę ir pasaulio vaizdą, kitaip tariant, kokio stiprumo kalbos galia.

Skaitiniams tinka tekstai, kuriuose pateikiamos kontrastingos nuomonės arba kontrastingas turinys. Šiam amžiui (16 metų) labai artima tokios pagrindinės temos kaip gėris-blogis, idealas-tikrovė ir pan.

Gramatikoj apžvelgiama, ko išmokta. Ir ne tik čia. Svarbu tiksliai žinoti, ko kiekvienas mokinys pasiekė, kur dar reikia stengtis, dirbti. Įtvirtinami ir puoselėjami komunikaciniai įgūdžiai plėtojant skaitymo galimybes. Skaitomi tekstai iš laikraščių, žurnalų. Pamažu ruošiamasi pagrindinės mokyklos baigimo egzaminams.