10 klasė

Pirmieji žingsniai savęs link. Savęs pažinimas; savo pašaukimo ieškojimas; mąstymo aiškumo ir sprendimo galių pabudimas; darbas su simpatijomis ir antipatijomis; gebėjimas pažvelgti į save kaip į asmenybę – visa tai labai aktualu 10-toje klasėje. Šiame amžiuje yra itin svarbus darbas su savimi bei saviugdos pratimai.

Šioje klasėje sulėtėja tempas, pradeda skleistis ramuma (paauglystės verpetai rimsta, tik mažos bangelės raibuliuoja), susitvardymas, prieš sakant pagalvojama, pradedama gilintis į detales. Labai dera gramatikos kartojimas, gilinantis į jai būdingus bruožus: jos struktūrų analizė, lyrikos skaitymas, deklamavimas, lyginimas, pvz.: vieno autoriaus eilėraščių tam tikra tema su kito autoriaus eilėraščiais ta pačia tema arba to paties autoriaus skirtingų eilėraščių ta pačia tematika. Motyvaciją mokytis užsienio kalbų stiprina skirtingų kalbų palyginimai, apžvalgos, nes tai kelia klausimą, kaip giliai kalba formuoja sąmonę ir pasaulio vaizdą, kitaip tariant, kokio stiprumo yra išvystyta kalbos galia. Skaitiniams tinka tekstai, kuriuose pateikiamos kontrastingos nuomonės arba kontrastingas turinys. Šiam amžiui labai artima tokios pagrindinės temos kaip gėris – blogis, idealas – tikrovė ir pan. Apžvelgiama ne tik gramatika, bet ir kiti mokymosi dalykai. Svarbu tiksliai žinoti, ko kiekvienas mokinys pasiekė, kur dar reikia stengtis, dirbti. Įtvirtinami ir puoselėjami komunikaciniai įgūdžiai plėtojant skaitymo galimybes. Pamažu ruošiamasi pagrindinės mokyklos baigimo egzaminams.

Skatinamas darbas arba praktika su žmonėmis ir tarp jų, bei pabrėžiama gyvo dialogo svarba, bei jo vystymas.