1 klasė

Pirmoje klasėje vaikus supa pasakų pasaulis daug dėmesio skiriant tam, kad istorijose veiktų visų keturių temperamentų personažai. Kiekvienas vaikas per aiškiai išreikštą veikėjo temperamentą susisieja su pasaka ir mokytoju, užmezga glaudesnį ryšį.   Iš pasakų ateina raidės, kiekviena turinčios savo istoriją ir emocinį išgyvenimą.  Raidės jungiasi į skiemenis, o vėliau į žodžius ir tekstus. Per pirmus metus vaikai išmoksta rašyti didžiosiomis raidėmis. Skaito savo užrašytus tekstus. Dažnai tai yra prieš tai išmokti eilėraščiai susiję su tuo metu gamtoje vykstančiais pasikeitimais ar metų rato šventėmis. Pasakų personažais pristatomi visi keturi matematikos veiksmai tai pat atitinkantys keturis temperamentus. Veiksmai atliekami šimto ribose. Ritminių rato žaidimų pagalba vaikai mokosi skaičių ritmų (iki dvylika kart dvylika), tai yra daugybos lentelės pamato.   Rate atliekami pratimai ir žaidimai labai svarbūs pradedant pamokas, kuomet klasė „sustyguojama“ kaip vientisas organizmas kvėpuojantis tuo pačiu ritmu. Tai vadinama ritmine dalimi. Pirmokai su džiaugsmu virsta pasakų personažais mėgdžiodami mokytoją atlikdami kalbos pratybas, matematikos veiksmus, miklindami kūną ir susisiedami emociškai su vykstančiu procesu. Vaikai pradeda mokytis anglų ir vokiečių kalbų per pasakas, dainuodami daineles, deklamuodami. Be gimtosios kalbos, matematikos ir užsienio kalbų pirmokai mezga virbalais pentatonei fleitai dėklą, kuria mokosi groti per muzikos pamokas,  lieja akvarele susipažindami su grynųjų spalvų charakteriais ir kas vyksta spalvoms susitikus, daug piešia kreidelėmis, taip pat turi formų piešimo pamokas, kas savaitę visais metų laikais ir visokiu oru rengia žygius į mišką Per mokomosios medžiagos turinį, kasdienius ritualus, metų rato šventes, pasikartojančias veiklas vaikai Išgyvena dienos, savaitės ir metų ritmą, susipažįsta su mokyklos taisyklėmis ir gyvenimu. Metų bėgyje formuojasi saugumo ir sakralumo išgyvenimas. Pirmos klasės pabaigoje klasės vaikai jau tampa kaip vientisa organizacija gyvenanti savo ritmu, turinti savo struktūrą ir pasirengusi vystytis toliau. Ir visa tai vyksta per pasakų pasaulyje, kur visada nugali gėris.