Solidarumo Iždas

Kauno Valdorfo mokyklos bendruomenės gyvenimas paremtas lygybės, brolybės ir vienybės principais. Tai reiškia, kad Mokyklos kasdienybėje patiriame geranoriškumą, supratingumą ir paramą vienas kitam.

Valdorfo mokykla yra nevalstybinė. Bendruomenės lėšomis, surinktomis per mokestį už mokslą, apmokamos visos komunalinės paslaugos, mokymo priemonės reikalingos vaikams, mokymo paslaugos (pavyzdžiui, Plaukimo mokykloje ar Vilijampolės dailės centre), ūkinės dalies darbuotojų darbo užmokestis. Išlaidų šioms reikmėms suma per metus susidaro didelė, todėl kiekvienas pervestas euras yra labai reikalingas Mokyklai.

Atsižvelgiant į Mokyklos realijas, prieš porą metų buvo pradėta įgyvendinti Paramos programa. Galvojant apie tai, kokiu būdu būtų galima pritraukti įvairios paramos į mokyklą, supratome, kad finansinio palaikymo reikia ne tik bendram Mokyklos ūkiniam gyvenimui, bet ir atskiriems Mokyklos bendruomenės nariams, stokojantiems lėšų, būtinų mokesčiui už mokslą. Kiekvienais metais Mokykloje būna šeimų, kurios, dėl susiklosčiusių aplinkybių, negali sumokėti nustatyto mokesčio, nes patiria finansinių sunkumų. Būtų neteisinga, jei dėl laikinų sunkumų tokių šeimų vaikai turėtų palikti Mokyklą. Dėl šios priežasties buvo įkurtas Solidarumo iždas, skirtas Mokyklos ugdytiniams, kurių tėvai patiria finansinių sunkumų, remti.

Labai prašome tėvų, turinčių galimybes finansiškai paremti tokias šeimas, pervedant pinigus (tiek kiek galite) į Mokyklos atsiskaitomąją sąskaitą AB LUMINOR BANK LT27 4010 0425 0264 8202, gavėjas Kauno Valdorfo mokykla, VšĮ, įmonės kodas 302525170, mokėjimo paskirtyje nurodant “Parama Mokyklos Solidarumo iždui”. Taip pat kviečiame Įmones, galinčias paremti mūsų Mokyklą, pervesti Paramą į nurodytą sąskaitą. Mokykla turi Paramos gavėjo statusą.

Dėkojame visiems rėmėjams – įmonėms ir pavieniams asmenims, remiantiems Mokyklą finansiškai ir visais kitais būdais. Ačiū visiems ir kiekvienam!