ŠVENTĖS

Rugsėjo 1-ji

Mykolinių žaidimas. Rugsėjo 29 d.

Mykolinių vaidinimas. Rugsėjo pabaiga

Žibintukų šventė. Lapkričio mėn.

Šviesos paveikslas. Lapkričio 11 d.

Advento sodeliai. Gruodžio mėn.

Kalėdinė mugė. Gruodžio vidurys

Kalėdiniai vaidinimai

Užgavėnės

Amatų diena. Kovo mėn.

Žemės diena. Kovo 20 d.

Mokyklos mugė. Gegužės mėn.

Miuziklas. Gegužės pabaiga