Įgyvendiname Erasmus+ projektą „Auginkime mokyklą”

2016 -2017 m. m. džiaugiamės įgyvendindami Erasmus + projektą „Auginkime mokyklą!“ (Nr. 2016-1-LT101-023068), sudarantį galimybes pedagogams tobulinti įvairias kompetencijas, reikalingas Valdorfo mokyklos mokytojui. Per šio pavasario atostogas 4 mokytojai važiuos tobulintis į Kaselį, Vokietijoje, kur su kolegomis iš viso pasaulio mokysis, diskutuos ir dalinsis patirtimi kaip dirbti su Valdorfo mokyklų vienuoliktokais.

4 mokyklos pedagogai jau 2016 m. rudenį tobulinosi vokiečių ir anglų kalbų savaitėse. Vokiečių k. mokytojos Aušra ir Ieva dalinasi savo įspūdžiais:

„Spalio 17-21d. turėjome galimybę dalyvauti vokiečių kalbos savaitėje „Deutsche Woche“, vykusioje Berlyne. Kasmetinė kalbos savaitė skiriama Valdorfo mokyklų vokiečių k. mokytojų tęstiniams mokymams.

Mums tai buvo pirmas tokio pobūdžio seminaras užsienyje. Visą savaitę turėjome galimybę gilintis į kalbos mokymo metodus, turinį bei formas. Programa buvo iš tiesų intensyvi: po bendro dainavimo bei paskaitos visi rinkdavomės į pasirinktas darbo grupes pagal mokinių amžių bei dominančias temas. Seminaruose daug dėmesio buvo skiriama mokinių dėmesio išlaikymui, sudominimui, kūrybiškumui, aktyviam mokymuisi ir pan. Vakarais galėjome rinktis teatro, dainavimo ar piešimo seminarus.

Seminarai iš tiesų buvo labai naudingi. Buvo įdomu pasidalinti patirtimi su kitų šalių Valdorfo mokyklų mokytojais (o jų buvo iš įvairiausių pasaulio kampelių, ne tik Europos), pabendrauti su jais visus į seminarą subūrusia vokiečių kalba. Išmokome ir pačios išbandėme naujus mokymo metodus, kuriuos dabar galime panaudoti pamokose.

Seminarų metu dar kartą įsitikinome, kokie svarbūs pamokoje žaismingumas, judesys ir netikėtumas, kaip būtina atsižvelgti į mokinių temperamentus, kad nėra reikalingų ir mažiau svarbių užsienio kalbų, nes visos ugdo komunikacinę mūsų mokinių kompetenciją.“

Vokiečių k. mokytojos Aušra ir Ieva