9 klasė

Devintąją klasę lydi vienas iš trijų kalbos menų – dialektika, kitaip tariant kalbos galia. Žmogus dabar ieško žmogaus, kuriuo galėtų pasitikėti. Būtent dabar, kai paauglystės verpetai dar sukasi visu greičiu ir idealų paieškos pasiekia apogėjų, kalbos galia vaidina itin svarbų vaidmenį žmogaus vystymesi. Kalba kaip ,,įrankis” kitų žmonių pažinimui ir tolerancijos ugdymui čia ypatingai svarbiai atlieka savo etinę-moralinę priedermę.

Trumpi satyriniai tekstai, prozos kūriniai, satyriniai eilėraščiai, pjesės, baladės, juokingi fonetikos pratimai skatina mokinių motyvaciją, norą išsakyti savo mintis ir teikia daugybę galimybių patiems mokiniams ieškoti atsakymų į kylančius klausimus. Satyra ir humoras sušvelnina paauglystės verpetų sūkurius. Kadangi vis stiprėja savarankiškumas, labai svarbu jį stiprinti pateikiant individualias užduotis, individualius klasės bei namų darbus. Čia visada sudaroma galimybė pasirinkti iš kelių variantų, kad mokiniai turėtų pasirinkimo laisvę.

Literatūros kūrinius mokytojas parenka savo nuožiūra. Skaitiniams naudojamas pačių mokinių (žinoma padedant mokytojui) sudarytas rinkinys iš trumpų tekstų.

Nuo naujo prie naujausio sparčiai ir dinamiškai besikeičiantis pasaulis sąveikauja su žmogumi – koks turėtų būti šiuolaikinis žmogus. Pasaulis teisingas. Veikla tiksli ir tikslinga. Atsakomybės jausmas už poelgius ir veiklą. Veikla orientuota į rezultatus ir procesą. Idealai, asmenybių padovanotos biografijos žmonijai liudijančios charakterio formavimo procesus ir tvirtybę. Biografijos remiančios mus dvasiškai. Saviugdos pratimai.Praktika darbas su žmonėmis: vaikų dienos stotelės, senelių namai, slauga, socialinis darbas.Verslumo praktika – verslininkai asmenybės susitikimai / verslo planas.