6 klasė

Šeštųjų mokslo metų mokiniai žengia į paauglystės pasaulį. Pradeda reikštis fanatiškas teisingumo poreikis, stiprus noras argumentuoti, priešintis tradicijoms, autoritetams, ryškėja tendencija kurti grupes. Kontrastingi vos dramatiniai eilėraščiai, ritmiški gyvūnų ir augalų gyvenimą atspindintys eilėraščiai, trumpi, dinamiški spektakliai pagal skaitomų skaitinių knygų kūrinius, dialogai tarpusavyje garsiai išsakant viduje glūdinčius klausimus, pasisakymai grupėse kuria objektyvumą ir supratimą, kad visi klausimai sprendžiasi gyvenime lyg savaime, kurdami teisingą pasaulį. Žvelgiant į šio amžiaus ypatumus labai svarbu mokytis palyginimų. Šeštoje klasėje pradedama mokytis geografijos. Vaikai sužino apie savo kraštą ir tai yra puiki tema neakivaizdžiai kelionei į kitas šalis.