4 klasė

Susipažinę su amatais, pastatę miniatiūrinį namą, vaikai keičiasi, jaučiasi tvirtesni, savarankiškesni, pasiruošę veikti, norintys rasti savo vietą aplinkoje. Atrodo pasirengę užkariauti pasaulį.To reikalauja bundantis Aš.  Todėl  jie susipažįsta su skandinavų mitologija, kurioje daug kovos vaizdų, heroizmo. Pasikeitusi vaiko sąmonė leidžia jam giliau suvokti aplinkinio pasaulio įvairovę, erdvės ir laiko ryšius. Todėl ketvirtoje klasėje pradedami nauji dalykai: mokslas apie gyvūnus, geografijos, istorijos pradmenys. Nuo supažindinimo su aplinka pereinama prie gimtojo krašto istorijos. Vaikai objektyviau suvokia aplinkinį pasaulį, ieško ryšio su juo. Todėl piešia išorinę ir vidinę formas, įvairius persipynimus.