Rugsėjo 29 d. švenčiama šv. Mykolo šventė. Viena iš šv. Mykolo užduočių – suteikti žmonijai jėgų pažinti dvasinį pasaulį taip, kad kiekvienas žmogus dvasiniame lygmenyje gautų jėgų būti atsakingu už savo poelgius.
Kai gamta po truputį atsisveikina su gyvenimu, dienos tampa trumpesnės, saulės šiluma susilpnėja ir gyvybinės jėgos traukiasi iš gamtoje vykstančių procesų, tuomet ir žmogus po truputį grimzta į savo vidų. Tai laikas, kai mums reikia drąsos ir ryžto susitikti su pačiu savimi. Tamsa glūdi ir mūsų viduje. Kiekvienas žmogus savo viduje turi dalelę blogio, kurio nenugalėjo savyje. Šv. Mykolo užduotis – pažadinti žmones kovai su blogiu – „slibinu, glūdinčiu juose“, ir nugalėti jį.