Mūsų bendruomenėje ritasi didžiulė džiaugsmo banga! Tiek kartų žiūrėta, planuota, svajota… Šiandien ji mūsų! Naujam gyvenimui kyla buvusi Vydūno mokykla.
Esame be galo dėkingi visiems, palaikantiems mūsų idėją. AČIŪ! Visiems, remiantiems mus: širdimi, mintimis, pinigais, geru žodžiu, šviesiais palinkėjimais. Tik visų dėka svajonė ima virsti realybe.
Suprantame – tai tik pradžia. Dar laukia didžiulis darbas, daugybė išbandymų… Susikaupę ir ryžtingi žvelgiame į rytojų, imamės darbų.
Šių metų balandžio 6 dieną 12 VALANDĄ kviečiame visus kaimynus ir bendraminčius į TALKĄ. Mūsų laukia šūsnys mokyklos aplinkos gražinimo ir tvarkymo darbų. Ir žinoma – šilta arbata, malonus klegesys bendraminčių rate bei galimybė susipažinti artimiau, pabendrauti, kurti kartu.

 

Iš anksto tariame didelį AČIŪ visiems remiantiems ir siunčiame Jums savo širdžių šilumą. Jūs prisidedate prie ateities, mūsų visų ateities, Lietuvos ateities.

Kauno Valdorfo Mokyklos Taryba bei Administracija