Palydėkime pirmuosius Mokyklos dvyliktokus į egzaminus linkėdami jiems susitelkimo ir ištvermės paskutiniuose 80 metrų iki finišo linijos!
Šiandien ta proga Karininkų ramovėje vyks dvyliktokams skirtas vakaras.