Erasmus plius projekto logo Kasmet anglų kalbos mokytojai iš viso pasaulio susitinka Vokietijoje savaitei nuostabiame Altenberge ir gilinasi į kalbų mokymo subtilybes pasitelkiant teorines paskaitas, darbą grupėse bei dramos kūrybines dirbtuves.

2016-10-30 – 11-04 įgyvendinant Erasmus+ projekto „Auginkime mokyklą!“ II-ąjį mobilumą dvi mūsų mokyklos mokytojos Eglė ir Kristina turėjo galimybę ten dalyvauti.

Visi savaitės rytai prasidėdavo bendru dalyvių choro dainavimu. Teorines paskaitas skaitė patyrę Valdorfo mokytojai, rašytojai, teatro režisieriai, anglų kalbos žinovai (spalvingą, puikia anglų k. parašytą lektoriaus Alan Maley biografiją galima rasti https://www.teachingenglish.org.uk/blogs/alan-maley/alan-maley-biography).

Anglų k. savaitėje ypatingas dėmesys buvo skirtas teatro meno, klounados naudojimui tiek paties mokytojo išlaisvėjimui, tiek ir kalbų mokymui.

Taipogi, nuolat buvo girdima, kad besimokantiems mokiniams būtina sukurti saugią, palaikančią aplinką, kur mokiniai nebijotų prabilti užsienio kalba ir, kad jie patirtų mokymosi sėkmę. Nuolat skambėjo žodis „scaffolding“ (lt. Pastoliai) reiškiantis, kad besimokančiam vaikui reikia remtis į kažką žinomo – pateikti frazes, posakius, išsireiškimus, knygų iliustacijas ir kt. priemones, leisiančias vaikui patirti sėkmę pagal savo galimybes.

Vakarais skambėdavo muzika, poezija. Sužavėjo mintis, kad kalba yra kažkas daugiau nei tik informacija, tai – žodis. O norėdami suvokti, kas slypi už mus visus supančio žodžių triukšmo, turime skaityti poeziją. Mokymuose ne tik skaitėme poeziją, bet ir vaidinome pagal ją.

Anglų k. savaitėje vieną vakarą vyko „Idėjų turgus“, kur mokytojai vaizdžiai demonstravimo savo išbandytus ir sėkmės sulaukusius klasės valdymo, mokinių motyvavimo metodus ar keitėsi mokomąja medžiaga. Ši profesinė draugystė tęsiasi ir po seminaro – el. pašte vis randame naujų puikių idėjų.

Kalbos yra bendravimo įrankiai, bet jos taip pat įtakoja mūsų požiūrį į pasaulį. Seminaro metu dar kartą įsitikinome, kaip norint sudominti mokinį mokomuoju dalyku, svarbu pačiam mokytojui degti susidomėjimu ir jį skleisti.

Tobulinimasis užsienio kalbų savaitėje buvo unikali galimybė Kauno Valdorfo mokyklos mokytojams dalyvavusiems projekte „Auginkime mokyklą!“.

„Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.”

Eglė Kriaučiūnienė