klases_lentaGruodžio 5-7 dienomis mokykloje lankėsi vidurinio ugdymo programos akreditavimo komisijos atstovės. Viešnagės paskirtis – įsitikinti, kad mokykloje sudarytos sąlygos įgyti vidurinį išsilavinimą. Šiuo tikslu ekspertės apžiūrėjo klases, kabinetus ir kitas erdves, kuriose ugdosi 11-okai, įvyko susitikimai su mokiniais, mokytojais ir tėvelių atstovais. Viešnios ypač džiaugėsi laimingais vaikais, mokytojais ir jų degančiomis akimis, aktyviais tėveliais. Ekspertes maloniai nustebino ne vienas mokyklos kampelis, primenantis namus, tačiau naujai įrengtas gamtos mokslų kabinetas sulaukė daugiausia komplimentų. Mokyklos bendruomenė gali pasidžiaugti, kad komisijos atstovės išvyko pozityviai nusiteikusios ir su šiltais bei džiugiais vertinimais apie mūsų mokyklą. Šiuo metu laukiame oficialių akreditavimo išvadų. Jos mus turėtų pasiekti visai prieš šv. Kalėdas.
Tai jaudina ir įpareigoja toliau atsakingai siekti užsibrėžtų mokyklos tikslų!