Susitikime šį ketvirtadienį (spalio 13 d.) 18.30 val. visuotiniame mokyklos bendruomenės susirinkime.

Numatoma darbotvarkė:

  • Mokyklos administratorė Vilma supažindins su finansine mokyklos situacija, laukiančiais darbais.
  • Mokytojų kolegija trumpai pristatys 2016-2017 m.m. ugdymo planą. Turėsime galimybę susipažinti ir su naujais mokytojais.
  • Vaiko gerovės grupė supažindins su savo veiklos kryptimis.
  • Finansų grupė patikslins mokesčio už mokslą mokėjimo tvarką.
  • Architektų grupė referuos apie mokyklos gerbūvio gerinimo situaciją.
  • Viešinimo grupė trumpai pristatys metinį renginių planą.
  • Plėtros grupė kartu su architekte pristatys projektuojamą mokyklos statinį – sportui ir menui skirtas erdves.
  • Taryba pristatys planuojamus darbus.
  • Rinksime vieną tėvelių atstovą į Mokyklos tarybą. Galbūt kaip tik JŪS norėtumėte 2 metus pasidarbuoti savo vaikų mokyklos labui? Tad pasvarstykite ir siūlykite kandidatūras!

Kviečiame aktyviai dalyvauti!