2 klasė

Antrokai jaučiasi laimingi atradę, kad pasaulyje yra kontrastų. Vis dažniau prieštarauja mokytojui. Jiems reikia mokymo turinio, kuriame yra prieštaravimų.Tai pasakėčios ir legendos apie šventuosius, pavyzdžiui, Pranciškų Asyžietį. Tai kūriniai, atspindintys įvairius žmogaus prigimties aspektus bei išaukštinantys dorą ir pasiaukojimą, kas aktualu antrokams. Pasakėčiose atsiskleidžia tamsioji žmogaus prigimties pusė, ydos, o legendose šviesioji, dvasinis tobulėjimas. Kadangi vaikai trokšta kontrastų, tai įsidėmi pasakėčių veikėjų blogąsias savybes ir legendų veikėjų geruosius pradus. Diskutuodami jie ugdosi savarankišką požiūrį.Per lietuvių kalbos pamokas vaikai rengiasi suvokti kalbos dalis: veiksmažodį, daiktavardį, būdvardį. Mokomasi žaidžiant, ritmiškai judant. Artimiausias vaikui veiksmažodis, todėl pradedama nuo jo. Veiksmažodis susijęs su vaiko norais, valia.Būdvardžiai vaikus domina mažiau, jie susiję su jausmais. Daiktavardžiai labiausiai svetimi vaikui, jie abstraktūs. Deklamuoja eilėraščius. Mokosi savarankiškai kurti trumpus tekstukus. Renkasi ir skaito knygeles pagal savo galimybes.Mokantis matematikos vadovaujamasi principu „nuo visumos prie dalių“.  Daugybos lentelės mokomasi ritmiškai judant, plojant. Svarbu ne tik apimtis ir kiekis, o daugiau dėmesio skiriama skaičiaus kokybei. Į matematikos ir lietuvių kalbos pamokas integruojamas formų piešimas.Stengiamasi ugdyti meilę, pagarbą ir dėkingumą gamtai.  Pavyzdžiu gali būti Pranciškaus Asyžiečio gyvenimas ir jo pagarbus nusižeminimas prieš kiekvieną tvarinį.