PROJEKTAS „ŠACHMATŲ KLASĖ NETRADICINĖJE ERDVĖJE“

20160229-kvm-sachmat-22Kauno Valdorfo mokykla 2014 m. rudenį siekė įgyvendinti svajonę – turėti lauko klasę, kurioje Mokyklos ugdytiniai galėtų turiningai leisti laiką lauke, t.y. žaisti ar mokytis žaisti šachmatais.  Mokykla, padavusi paraišką į konkursą „Geri darbai”, laimėjo finansavimą 1500 €. Tai buvo didelis džiaugsmas, sujungiantis tiek mažus, tiek didelius šachmatų mylėtojus.

Paskutinę žiemos dieną (vasario 29 d.) Kauno Valdorfo mokykloje atidaryta šachmatų klasė. Atidaryme dalyvavo svečiai: Mokyklos šachmatų būrelio mokytojas Vytautas, Kauno šachmatų federacijos prezidentas Donatas bei projekto įgyvendinimą finansavusios organizacijos 4Finance (Geridarbai.lt) darbuotoja Eglė.
Į dangų kilo juodi ir balti balionai.
Šventės akimirkas fotoaparatu užfiksavo mama Ilona. Taip pat sukūrėme filmuką.

Projekto tikslas – sukurti sąlygas mokiniams žaisti šachmatais lauke. Tokiu būdu būtų sprendžiami uždaviniai:

  1. Didinti vaikų popamokinį užimtumą;
  2. Skatinti vaikus daugiau laiko aktyviai praleisti lauke (dažniausiai šachmatais žaidžiama patalpoje, ramiai sėdint, todėl laiko, kurį vaikas galėtų praleisti fiziškai aktyviai, lieka dar mažiau);
  3. Lavinti vaikų analitinio, erdvinio ir kūrybinio mąstymo, sprendimų priėmimo gebėjimus, bendravimo ir organizacinius gebėjimus;
  4. Stiprinti atsakomybės jausmą (kiekviena šachmatų figūra būtų laikoma mokyklos turtu, už kurio priežiūrą vaikai taip pat būtų atsakingi).
  5. Stiprinti bendruomeniškumo jausmą (į žaidimą kviečiant ne tik vaikus, bet ir visą šeimą);
  6. Didinti žaidimo šachmatais populiarumą, integruojant jį į matematikos dalyko programą ir dalį pamokų organizuojant šachmatų klasėje, esančioje lauke;
  7. Palaikyti atviros mokyklos idėją (kviečiant kitų Kauno mokyklų mokytojus pravesti matematikos pamoką netradicinėje erdvėje);
  8. Palaikyti šachmatų sporto šaką (organizuojant turnyrus tarp mokyklos šeimų, mokyklos ugdytinių ir vaikų, gyvenančių aplinkiniuose namuose);
  9. Auginti, plėtoti ir įgyvendinti iniciatyvą “Šachmatai mokyklose”.

20160229-kvm-sachmat-28Tikslinės grupės – priešmokyklinio amžiaus vaikai ir 7-16 m. mokiniai, jų tėvai,  mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, jaunimo organizacijos nariai.

Projektas reikšmingas tuo, kad sudaromos sąlygos mokiniams kokybiškai praleisti laiką lauke fiziškai ir protiškai aktyviai dalyvaujant neformalaus ugdymo veikloje.