MOKYKLOS PLĖTROS PLANAS

Plėtros plano užgriebis

Šis plėtros planas skirtas aprašyti ir išanalizuoti Kauno Valdorfo mokyklos poreikį
turėti didesnes mokyklos patalpas bei su tai susijusius finansinius šaltinius ir modelius. Šiuo
metu (2019 02) priimtas sprendimas aukciono būdu įsigyti Kauno Vydūno mokyklos pastatą
su žeme. 2019 02 14 buvo įkurta UAB „Auganti mokykla“, kurios steigėjas VšĮ Kauno Valdorfo
mokykla ir kurios tikslas bus valdyti ir vystyti mokyklos turimą nekilnojamąjį turtą. Šiuo metu
UAB’o akcininkas yra viešoji įstaiga, bet vyksta akcijų pardavimo procesas, kur akcijas gali
įsigyti visi vaikus į mokyklą leidžiantys tėvai, seneliai, giminės bei mokyklos pedagogai ir kiti
bendruomenės nariai.
Mokyklos, kurią norime įsigyti, adresas Šiaurės pr 57. Kaunas.
Kauno Vydūno mokyklos įsigijimo kaina 631 000 Eur. Šitą sumą tikimės surinkti šiais būdais:
1. akcijų pardavimas
2. skolintos lėšos iš visuomenės/bendruomenės už atitinkamą procentą.
3. skolintos lėšos iš banko/kredito įstaigos. Šiuo metu galite prisidėti pirkdami akcijas. Minimalus pirkimo kiekis – 100 vnt. 
Visais pirkimo klausimais kreipkitės į Vaidą – 8 677 46 227 arba Ingą – 8 655 116 01
Pinigus už akcijas į Swedbank banko sąskaitą, Nr. LT767300010158052428. Mokėjimo paskirtyje nurodykite: “ už … vnt akcijų“

Problema ir idėja

Kauno Valdorfo mokykla šiuo metu veiklą vykdo buvusio darželio patalpose, Šiaurės
pr. 11, Kaunas. Turimos patalpos yra apie 2 500 kv.m. ploto. Šiuo metu mokykloje mokosi
apie 270 vaikų. Bet mokykla neturi galimybės priimti daugiau vaikų, nes patalpos yra per
mažos, didesnių klasių poreikiui neužtenka kvadratinių metrų, taip pat trūksta patalpų
papildomiems reikalingiems kabinetams.


Ką galime turėti?
Būsimos patalpos yra 6 180 kv.m. Jos leistų mum išauginti mokinių skaičių dar 300 (iš jų
60 vaikų priešmokyklinio ugdymo
grupėse). Mokykloje jau yra visos reikalingos
patalpos: sporto salė, aktų salė,
valgykla, kabinetai. Tad mūsų augantys poreikiai būtų pilnai patenkinti.

Pagrindines naujienas rasite mūsų Facebook’o puslapyje!

Svarbūs klausimai

1. Kas yra dividendai ir kaip jie bus skaičiuojami? (nuo sumos ir kasmet ar kaip?) Kuo jie skiriasi nuo palūkanų? Paprastųjų akcijų atveju, jei įmonė uždirba pelną, metinis akcininkų susirinkimas gali nuspręsti tam tikrą dalį ar visą pelną paskirti dividendams. Tada akcijų turėtojams proporcingai nuo jų turimų akcijų tas paskirtas pelnas yra išmokamas. Ir tai vadinasi dividendai už akcijas. Dydis iš anksto nėra žinomas ir priklauso nuo uždirbto pelno dydžio, ir tai esminis skirtumas tarp div. ir palūkanų. Susirinkimas beje taip pat gali nuspręsti dividendų nemokėti ir palikti uždirbtą pelną įmonėje, kuris būtų naudojamas plėtrai ar tiesiog apyvartinėms lėšoms.

2. Kiek svarus/ nuo ko priklausys mano balsas mokyklos sprendimų priėmime? Jei kalbama apie akcijas to įsteigto UAB, kuris valdo nekilnojamą turtą, tai akcininkų susirinkimo balsavime dalyvaujama proporcingai nuo turimų akcijų skaičiaus. Sprendimui priimti reikalinga balsų persvara. Jei turite nedaug akcijų, tada jau reikia bendraminčių, kad susiformuotų lemiantis balsas. Beje, klausimas, ar tai mokyklos kaip tokios sprendimų priėmimas (mokymo dalį juk ir toliau vykdys VŠĮ), nes kaip minėta, tai tik UAB akcijos, taigi ir sprendimai tik dėl nekilnojamo turto, akcijų, UAB pelno skirstymo.

3. Kada atgausiu savo investuotus pinigus, t.y. kada is manęs mokykla išpirks akcijas? Ar as visam laikui liksiu akcininku? UAB galės išpirkti akcijas iš jūsų, jei turės uždirbusi pelno ir suformuos iš to pelno rezervą savoms akcijoms įsigyti. Taigi visų pirma reikalingas pelnas. Taip pat, jūs galėsite siūlyti parduoti akcijas kitiems; pirmumas yra jau esamiems akcininkams, o po to jau ir kitiems. Parduoti pavyks, jei atsiras pirkėjas ir jį tenkins jūsų prašoma suma (įmanoma parduoti ir brangiau nei pirkote).

4. Ar įmanomas variantas, jog mano investuoti pinigai, esant sunkiai finansiniai padėčiai, gali būti užskaityti už vaikų mokslą? Netiesiogiai, taip. Tačiau pirma reiktų parduoti akcijas, gauti pinigus ir tada jau sprendžiate ką su jais daryti – galima mokėti ir už mokslą.

5. Ar galėsiu perparduoti savo akcijas kitam fiziniam, juridiniam asmeniui? Jei taip, tai po kurio laikotarpio? Taip. Laikotarpis nėra ribojamas, galima iš karto. Turi atsirasti pirkėjas, pirma siūloma esamiems akcininkams.

6. Paaiškinkite, kas yra nominali ar kitokia akcijos vertė? Nominali vertė kitaip vadinama buhalterine verte. Ja apskaitomas įstatinis kapitalas. Tai naujai išleidžiamos akcijos vertė. Pagal ją skaičiuojama balsavimo teisė. O pirkimo pardavimo, ar kitaip rinkos vertė, gali būti ir didesnė ir mažesnė už nominalią.

 

Jei kils teisės srities ar kitų klausimų, rašykite mums:

augantimokykla@gmail.com 

Paspaudę žemiau esančią nuorodą galite parsisiųsti ir giliau panagrinėti mokyklos plėtros viziją ir kai kuriuos svarbesnius klausimus
AUGINAME MOKYKLĄ

Jau surinkome!