MOKYKLOS PLĖTRA

Šiuo metu mokykla gyvena mintimi apie mokymosi erdvės praplėtimą. Didėjant mokinių skaičiui ir mokymosi poreikiams, iškilo būtinybė spręsti klausimą dėl didesnės sporto zonos ir aktų salės, euritmijos salės bei muzikos ir dailės erdvių. Plėtros iniciatyvinė grupė, kurią sudaro tėveliai, mokytojai ir administracija, kartu su architekte parengė pirminius būsimo pastato bėžinius, kviečiame susipažinti.
Norėdami išaugti į 12-ką klasių turinčią mokyklą, galvojame ne tik apie erdvę, bet ir apie mokytojų pasirengimą darbui vyriausiose klasėse. Šios ugdymo pakopos Valdorfo mokykloje pagrindinė paskirtis – padėti mokiniams pasirengti valstybiniams brandos egzaminams, išlaikant Valdorfo pedagogikos ypatumus. Šiuo tikslu mokyklos mokytojai tobulinasi dalyvaudami Erasmus+ programos projekte „Auginkime mokyklą!“.