STRUKTŪRA IR VALDYMAS

Mokyklos dalininkai
Mokyklos taryba (4 mokytojų kolegijos atstovai ir 4 tėvelių atstovai)
Administracija (administratorius, vadovo pavaduotojai ugdymui, vadovo pavaduotojas ūkiui)
Mokytojų kolegija (visi mokytojai, ikimokyklinių-priešmokyklinių grupių auklėtojai, pagalbos mokiniui specialistai)
Mokyklos ūkio darbuotojai
Mokyklos virtuvės darbuotojai
  • Mokesčio už mokslą grupė
  • Viešinimo grupė
  • Plėtros grupė
  • Finansų grupė
  • Virtuvės grupė